Jianghu I WFF

Pemotong pengawal pantai Jenis 718B baharu, #46112, berlabuh di Terumbu Subi pada 7 Disember 2017.