Xian Y-7s Mischief Reef

Hai chiếc Tây An Y-7 trong sân đỗ tại Đảo Vành Khăn, ngày 6 tháng 1 năm 2018. Ảnh do tờ Philippine Daily Inquirer cung cấp.