Fusu AOR

Tàu tiếp nhiên liệu AOR lớp Fusu , bên phải, đang bị một tàu khác tiếp cận gần Đá Vành Khăn, ngày 1 tháng 3 năm 2017.