FC 2017-05-20 Type 851G Dongdiao AGI

Tàu AGI loại 815G dùng để thu thập thông tin tình báo, gần Đá Chữ Thập vào ngày 20 tháng 5 năm 2017.