Shuoshi II WPS

Tàu tuần tra CCG lớp Shuoshi II gần Đá Chữ Thập, ngày 23 tháng 4 năm 2017.