Subi Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Subi Reef
China: Zhubi Jiao (渚碧礁)
Philippines: Zamora Reef
Taiwan: Zhubi Reef (渚碧礁)
Vietnam: Đá Su Bi

Mischief Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Mischief Reef
China: Meiji Jiao (美济礁)
Philippines: Panganiban Reef
Taiwan: Meiji Reef (美濟礁)
Vietnam: Đá Vành Khăn

Johnson Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Johnson Reef
China: Chigua Jiao (赤瓜礁)
Philippines: Mabini Reef
Vietnam: Đá Gạc Ma

Hughes Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Hughes Reef
China: Dongmen Jiao (东门礁)
Philippines: McKennan Reef
Vietnam: Đá Tư Nghĩa

Gaven Reefs Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Gaven Reefs
China: Nanxun Jiao (南薰礁)
Philippines: Burgos Reefs
Taiwan: Nanxun Reef (南薰礁)
Vietnam: Đá Ga Ven

Fiery Cross Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Fiery Cross Reef
China: Yongshu Jiao (永暑礁)
Philippines: Kagitingan Reef
Taiwan: Yongshu Reef (永暑礁)
Vietnam: Đá Chữ Thập

Cuarteron Reef Tracker

U.S. Board of Geographic Names: Cuarteron Reef
China: Huayang Jiao (华阳礁)
Philippines: Calderon Reef
Taiwan: Huayang Reef (華陽礁)
Malaysia: Terumbu Calderon
Vietnam: Bãi Châu Viên